• Especialistes en Cinegètica. Especialistas en Cinegética.

    Disposem de productes específics per al manteniment cinegètic en els vedats de caça. Disponemos de productos específicos para el mantenimiento cinegético en los cotos de caza.

  • Especialistes en Ramaderia. Especialistas en ganadería.

    Disposem d’abeuradors de formigó per a vedells, cavalls, vaques i porcs. Disponemos de bebederos de hormigón para terneros, caballos, vacas y ganado porcino.

  • Especialistes en prefabricats de formigó. Especialistas en prefabricados de hormigón.

    Disposem d’una àmplia varietat de solucions en formigó d’alta qualitat. Disponemos de una amplia variedad de soluciones de hormigón de alta calidad.

 

Prefabricats Teixidó

Prefabricats Teixidó S.C.P. és una empresa moderna i dinàmica que s’esforça dia a dia en oferir als seus clients serveis i productes de gran qualitat amb una important premissa: respectar el medi ambient.

Els nostres productes

Abeurador especial vedats de caça

Abeurador especial vedats de caça

Abeurador dur i resistent que recull les aigües pluvials assegurant els indispensables punts d’aigua.

Ampliar

Slats

Slats

Slats de formigó destinats a instal·lacions porcines.

Ampliar

Arqueta de 100

Arqueta de 100

Arqueta de formigó destinada a serveis: pous de registre, arquetes de reg, etc.

Ampliar

Prefabricats Teixido, S.C.P. CIF. J25316639. Vilars, 24. 25140 Arbeca (Lleida) ESPAÑA Tel. 973 160 198 info@prefabricatsteixido.com
Protección de datos / Protecció de dades